Κατερίνα Κοντοπανάγου

katerinasynΗ Αικατερίνη - Κωνσταντίνα Χ. Κοντοπανάγου γεννήθηκε στην Πάτρα, απόφοιτος του Αρσακείου Σχολείου Πατρών. Σπούδασε αρχαιολογία στο Tμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι μεταπτυχιακές της σπουδές έχουν ως αντικείμενο την βυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη, ενώ η διδακτορική της διατριβή, την εξέλιξη της ζωγραφικής κατά την τελευταία φάση της Μεταβυζαντινής περιόδου. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (2011-2020) γνωστικά αντικείμενα αρχαιολογίας και τέχνης. Διδάσκει στο Tμήμα της Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο Πρόγραμμα Σπουδών «Ελληνικός Πολιτισμός». Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων τεκμηρίωσης και προβολής πολιτιστικών αγαθών σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς και άλλους ερευνητικούς φορείς. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται η βυζαντινή και μεταβυζαντινή εικονογραφία, η όσμωση βυζαντινών και δυτικών καλλιτεχνικών επιδράσεων στην ζωγραφική φορητών έργων, πολιτιστικά κατάλοιπα της Φραγκοκρατίας και της Ενετοκρατίας. Έρευνες πεδίου, πρωτογενής μελέτη αρχαιολογικών τεκμηρίων, έργων τέχνης και αρχειακών πηγών, στοχεύουν στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Συμμετέχει σε διεθνή και εγχώρια συνέδρια με επιστημονικές δημοσιεύσεις, άρθρα της φιλοξενούνται σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, ενώ κυκλοφορούν δύο μονογραφίες της σχετικές με την μελέτη και ανάδειξη μεταβυζαντινών μνημείων.